Om kontoret

Advokat Stephan Didrich Eid har  erfaring som jurist/advokat siden 1984.  Han har praksis innen skatterett fra Ligningsavdelingen i Skattedirektoratet, og øvrig uttøvende deler av etaten som nå heter Skatteetaten (tidl. Bærum ligningskontor) hvor Stephan Didrich Eid var juridisk kontorsjef med hovedansvar for skattekontorets juridiske praksis. Advokat Stephan Didrich Eid har videre dommererfaring som dommerfullmektig ved tidligere Kragerø Herredsrett, og senere som advokatfullmektig innen det forretningsjuridiske området før han etablerte dagens advokatfirma i 1991.

Advokat Stephan Didrich Eid arbeider regelmessig  som oppnevnt bobestyrer for Oslo tingrett i konkurs- og tvangsoppløsningssaker. 

Videre tilbys bistand fra vårt kontor til enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner innen arbeidsrett, kontraktsrett og  familierett, herunder privat skifte av dødsboer samt bistand under skilsmisse og avslutning av samboerforhold. Særlig kompetanse har vi på saker som innvolverer diabetikere som kan komme opp i problemstillinger knyttet til diskriminering og forskjellsbehandling grunnet diabetes. Videre arbeider vi mye med problemstillinger knyttet til Hundeloven og kontrakter innen hunderett.

Nytt oppdrag som ikke løses umiddelbart i løpet av kort tid,  starter med oppdragsbekreftelse hvor pris og samarbeidsvilkår med klient avtales.