Om kontoret

Advokat Stephan Didrich Eid har mer enn 30 års erfaring som jurist/advokat. Han har praksis innen skatterett fra Skattedirektoratet, og etaten som nå heter Skatt Øst (tidl. Bærum ligningskontor). Advokat Stephan Didrich Eid har videre dommererfaring som dommerfullmektig ved tidligere Kragerø Herredsrett, og senere som advokatfullmektig innen det forretningsjuridiske området før han etablerte dagens advokatfirma i 1991.

Advokat Stephan Didrich Eid arbeider regelmessig som bobestyrer for Oslo byfogdembete i konkurs og tvangsoppløsningssaker. 

 

Videre tilbys bistand til enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner innen arbeidsrett, kontraktsrett og  familierett, herunder privat skifte av dødsboer samt bistand under skilsmisse og avslutning av samboerforhold.

Nytt oppdrag starter med oppdragsbekreftelse hvor pris og samarbeidsvilkår med klient avtales.