Velkommen til nettsidene til Advokat Stephan Didrich Eid. 

 

Jeg har har 33 års erfaring som advokat etter dommerpraksis,  og driver et  advokatkontor som gir rettshjelp innenfor en rekke juridiske områder,  både til enkeltpersoner og bedrifter, inkludert frivillige organisasjoner. Jeg driver også landets eneste advokatfirma med hunderett som spesialitet. Hundesaker kan være komplekse og krevende og fordrer god kjennskap til hundeloven. 

 Jeg tar regelmessig oppdrag som bobestyrer i konkursboer- og /tvangsoppløsningsboer  ved Oslo byfogdembete. 

Våre timepriser er normalt kr. 2 050- 2 500,00 + mva.  Satsen er avhengig av saksområde og kompleksitet.

Rettshjelp kan ofte ytes under din rettshjelpforsikring som inngår i din innboforsikring eller villaforsikring. Det vil da som regel påløpe en egenandel kr.4000+20% av overskytende beløp. Medlemmer av Diabetesforbundet tilbys bistand på rabatterte og gunstige vilkår.

Medlemmer av Norsk Kennel Klub kan få enkel juridisk bistand og veiledning pr. tlf.i saker vedr. spørsmål om hundehold/oppdrett/fôrvertavtaler ved forskuddsinnbetaling av NOK 400,00 inkl. mva til konto 1609.04.33125, så blir man oppringt av advokat for konsultasjon og enkel rådgivning innenfor beløpet.

Ta gjerne kontakt på tlf. 22128930 eller e-post: advokateid@getmail.no.  Du finner all vår kontaktinformasjon her:

Kontakt