Velkommen til nettsidene til Advokat Stephan Didrich Eid. 

 

Jeg har erfaring som selvstendig advokat siden 1989 etter dommerfullmektigpraksis,  og driver et  advokatkontor som gir rettshjelp innenfor en rekke juridiske områder,  både til enkeltpersoner og bedrifter, inkludert frivillige organisasjoner. 

Jeg driver også antagelig landets eneste advokatfirma med hunderett som spesialitet. Hundesaker kan være komplekse og krevende. Sakene fordrer god kjennskap til hundeloven, og ikke minst kjennskap til kontraktspraksis ved kjøp og salg av hund,  samt også inngåelse og samarbeid om fôrvertavtaler som ofte kan føre til tvister. I politisaker hvor det f.eks varsles mulig vedtak om avliving er det svært viktig med advokatbistand for å gi utfyllende kommentarer til politiets varsel for å få et korrekt og avbalansert faktum,  og slik søke å unngå at politet beslutter å gripe inn mot din hund. Jeg har ved nøktern argumentasjon unngått avliving av hund i svært mange saker hvor avliving var varslet fra politiet. 

 Jeg har også regelmessig prosedert saker for Norsk kennel klub de senere år. jfr. www.lovdata.no.

 Jeg tar regelmessig oppdrag som bobestyrer i konkursboer- og /tvangsoppløsningsboer  ved Oslo tingrett. 

Våre timepriser er normalt kr. 2 600- 3500,00 + mva.  Satsen er avhengig av saksområde og kompleksitet.

Rettshjelp kan ofte ytes under din rettshjelpforsikring som inngår i din innboforsikring eller villaforsikring. Det vil da som regel påløpe en egenandel kr.4000+20% av overskytende beløp. Medlemmer av Diabetesforbundet tilbys bistand på rabatterte og gunstige vilkår.

Medlemmer av Norsk Kennel Klub kan få enkel juridisk bistand og veiledning pr. tlf.i saker vedr. spørsmål om hundehold/oppdrett/fôrvertavtaler ved forskuddsinnbetaling av NOK 500,00 inkl. mva til konto 1609.04.33125, så blir man oppringt av advokat for konsultasjon og enkel rådgivning innenfor beløpet.

Ta gjerne kontakt på tlf. 22128930 - mobil 90919795 eller e-post: advokateid@gmail.com.  Du finner all vår kontaktinformasjon her:

Kontakt